Over ons

In 1997 kochten we onze eerste tervuerenaar: Udine van het Smetenhof. Ze bleek een mooi en sociaal teefje en volgens diverse kenners erg geschikt om mee te fokken. In 1999 kreeg ze dan ook haar eerste nestje, waaruit we Ayla hebben doorgehouden. In 2003 heeft Rena onze roedel aangevuld. Deze honden zijn inmiddels overleden, maar leven voort in hun nakomelingen. Hashley(Ayla*Adsign di Scottatura,  geb.06-10-2005), Jessie (Rena*Arrash of Sundown Dancers, geb. 16-11-2006), Misty (Oda-Jessie, Jessie * Fledder di Scottatura, geb. 2-2-2010) en Payka (Hashley*High Clearings Harley, geb. 04-05-2011) zijn de fijne honden, die we nu hebben.

 We hebben voor dit ras gekozen, omdat de tervuerense een intelligente, aanhankelijke en mooie hond is met een grote werklust. Er zijn mensen die de tervuerense als terughoudend of angstig bestempelen, maar  met goede socialisatie is hiervan absoluut geen sprake, zoals iedereen die onze honden kent zal beamen.

Al doende, luisterend naar andere fokkers en hondenkenners en lerend (in 2002 heeft Marlies het examen Kynologische Kennis deel I met goed gevolg afgelegd en we blijven leren) is onze deskundigheid ten aanzien van gezondheid, schoonheid en vooral gedrag enorm gegroeid. Zodoende kunnen we waar nodig de nieuwe eigenaren met raad en daad terzijde staan.

We hebben ons tot doel gesteld om gezonde en vooral sociale tervuerenaars te fokken. Het fokken is voor ons een hobby, die we zeer serieus nemen. Voor alle nesten wordt tevoren instemming van de Fokkerij Toetsings Commissie van de Nederlandse Vereniging voor Belgische Herders aangevraagd. We hanteren een koopcontract zoals door de Vereniging is voorgesteld.

De pups groeien in huis op en er is veel aandacht voor een goede socialisatie. Voordat de pups naar hun nieuwe baasje gaan, hebben ze allerlei indrukken opgedaan: veel mensen (jong en oud) gezien, waaronder onze twee kinderen Manoek (geb. 17-02-2006) en Sylvie (geb. 3-3-2009); gewend geraakt aan "huishoudelijke" dingen (radio, t.v., stofzuiger, wasmachine etc.); de pups komen regelmatig  (met een paar tegelijk en ook één voor één, dus zonder de steun van nestgenootjes) los in de huiskamer en buiten, waar ze weer nieuwe indrukken opdoen, enzovoort enzovoort. Zo wordt een goede start naar een sociale hond gemaakt.

Alle nieuwe baasjes krijgen informatie mee over de opvoeding van de pup en mogen bellen als er vragen zijn of zo maar om even bij te praten over de hond. Ook in ons gastenboek (zie link onderaan deze pagina) wordt door sommigen regelmatig wat getypt, zodat iedereen mee kan lezen over het wel en wee van deze "van de Ollandse Werf - hondjes". Zo is er met een aantal mensen nog regelmatig contact, zonder enige verplichtingen daartoe overigens.

Als u meer informatie wil mag u ons bellen +31 413473081 of mailen  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.

John en Marlies van der Zanden.

About us

In 1997 we bought our first tervueren sheppard : Udine van het Smetenhof. She appeared to be a beautiful en very social bitch and according to several people with knowledge about dogs very good for breeding. In 1999 she had her first litter, of which we kept Ayla. In 2003 Rena has joined our herd. These dogs are passed away, but live on in their offspring. Hashley (Ayla*Adsign di Scottatura), Jessie (Rena*Arrash of Sundown Dancers), Misty (=Oda-Jessie: Jessie*Fledder di Scottatura) and Payka (Hashley*High Clearings Harley) are the great dogs we have now.

We've chosen this breed, because the tervuerense is an intelligent, affectionate en beautiful dog, with a great will to please. Some people tell the tervuerense is detained or fearful, but with good attention for proper socialization this is not an issue, as everybody who knows our dogs can confirm.

Our knowledge and ability on the fields of health, beauty and especially behavior has grown a lot by doing, listening to other breeders and dog specialists and studying (in 2002 Marlies has passed the exam Kynological Knowledge part I and we keep on studying). That is why we can provide the new owners with proper advises, where necessary.

We've made it our goal to breed beautiful, healthy, sound and especially social tervueren. Breeding is a hobby, which we take very seriously. For all litters is asked permission of the "Fokkerij Toetsings Commissie" (Breeding Committee) of the "Nederlandse Vereniging voor Belgische Herders". We use a buying-contract as is proposed by the club (NVBH).

The pups grow up at home and there is a lot of attention for a proper socialization. Before the pups go to their new owners, they've had a lot of domestical experiences: they saw a lot of people (young and old, including our two young daughters); they've gotten used to domestical things (like radio, t.v., washing machine etc.). The pups come inside the livingroom from time to time, sometimes together, sometimes alone (without the support of the littermates) and get the possibility to play outside, where they can gather new impressions etc. etc. Thus the start for becoming a well-socialized dog is being made.

All new bosses get a lot of information about raising a pup and they can call whenever there are questions or just to chat about their dog. Thus there's grown a good contact with several dog-owners, without any obligations. Some of them also write about their "van de Ollandse Werf dog" in our geustbook. (Click the link to see our guestbook.)

If you want more information you can call us +31 413473081  or mail  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.  

John en Marlies van der Zanden.

 
Laatst aangepast op maandag, 21 november 2011 22:11